Tag : khasiat

Arti khasiat sebagai nomina (kata benda) faedah (kegunaan) yang bersifat khas; kekuatan (kegunaan, faedah) yang istimewa (tentang obat, azimat).